Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Va fi constituită o Comisie pentru Onoruri Militare!

În scopul exprimării acordului pentru organizarea funeraliilor cu onoruri militare, la nivelul municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov, respectiv la nivelul fiecărui judeţ se constituie o Comisie pentru Onoruri Militare, formată din comandantul Comenduirii Garnizoanei Bucureşti a Ministerului Afacerilor Interne sau, după caz, inspectorul şef al inspectoratului judeţean de jandarmi competent teritorial, precum şi din inspectorul şef al inspectoratului judeţean de poliţie/directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectorul şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/Bucureşti – Ilfov, şeful serviciului teritorial al Poliţiei de Frontieră Române, şeful structurii teritoriale a Direcţiei Generale de Protecţie Internă şi şeful structurii în care era încadrat/înmatriculat defunctul la data decesului.

Categories
Economie Ştiri

Se acordă sprijin financiar pentru proprietarii sau operatorii ambarcaţiunilor de pescuit!

 Ordinul nr. 36/2021, Monitorul Oficial nr. 189/2021, prevede aprobarea Ghidului solicitantului pentru măsura I.9 “Încetarea temporară a activităţilor de pescuit” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 – 2020.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea hematologie au fost recent aprobate!

Ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea hematologie au fost recent aprobate prin Ordinul nr. 219/2021.

Pe baza ghidurilor fiecare unitate sanitară are obligaţia de a elabora protocoalele terapeutice.

Categories
Notari Protecţie socială Ştiri

Noi declaraţii sunt scutite de la plata onorariilor notariale!

Conform noilor prevederi, sunt scutite de plata onorariilor notariale declaraţiile sau procurile necesare în vederea stabilirii sau valorificării drepturilor prevăzute, ca forme de sprijin al unor categorii sociale, în alte programe naţionale instituite prin legi speciale sau de protecţie socială.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Procedura remunerării personalului din cadrul Subprogramului de transplant de organe

Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, au fost modificate de Ordinul nr. 193/2021.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

A fost stabilită cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi!

Cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2020 se stabileşte la valoarea de 0,45074 certificate verzi/MWh, corespunzătoare unui consum final de energie electrică exceptat de la plata certificatelor verzi de 7683,8355 GWh.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Social

În semestrul al II-lea al anului şcolar se desfăşoară Programul pilot “Şcoala după şcoală”!

Începând cu semestrul al II – lea al anului şcolar 2020 – 2021, Ministerul Educaţiei organizează şi asigură desfăşurarea Programului naţional pilot de tip “Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII – a inclusiv.

Recent, au fost aprobate şi Normele metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip “Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII – a inclusiv prin Ordinul nr. 3300/2021 publicat în Monitorul Oficial nr. 186/2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Pensii

Este oficial, pensiile speciale acordate deputaţilor şi senatorilor au fost abrogate!

Pensiile speciale acordate deputaţilor şi senatorilor au fost abrogate!

Legea. nr. 7/2021 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 186/2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări privind ocuparea de către personalul MApN a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate

Ordinul nr. 37/2021 a suspendat, până la data de 30 iunie 2021, aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015.

Categories
Fiscalitate Ştiri

ANAF.Ghid fiscal al contribuabililor care realizează venituri din premii şi jocuri de noroc

Ministerul Finanţelor și ANAF vin în sprijinul contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din premii şi jocuri de noroc atât din România, cât şi din străinătate, şi care au obligaţia să declare veniturile şi să plătească impozite la bugetul general consolidat prin publicarea Ghidului fiscal al contribuabililor care realizează venituri din premii şi jocuri de noroc.