Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Serviciul managementul calităţii, un nou serviciu în cadrul ASF

În Monitorul Oficial nr. 86/2021 a fost publicat Regulamentul nr. 3/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Printre atribuţiile specifice ale Serviciului managementul calităţii amintim:
– defineşte, implementează şi întreţine un sistem de planificare, control şi îmbunătăţire a calităţii activităţilor din cadrul A.S.F., în conformitate cu practicile şi standardele internaţionale de specialitate;
– monitorizează şi evaluează calitatea activităţilor, prin implementarea unui plan de control al calităţii, care să asigure o îmbunătăţire continuă a activităţilor desfăşurate de A.S.F., intern şi extern;
– promovează cele mai bune practici şi standarde de înaltă calitate şi extinde bunele practici omogen şi integrat între sectoarele de activitate ale A.S.F.