Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie obţinute într-un alt stat membru al UE. Noutăţi

Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie obţinute într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană are în vedere facilitarea dreptului de stabilire şi accesul titularului la profesia de fizioterapeut pe teritoriul României.

Dosarul de recunoaştere se transmite prin poştă sau prin serviciul de curierat rapid, achitat de solicitant, la sediul din Bucureşti al CFZRO, ori prin punctul de contact unic electronic.

Conform ultimelor modificări aduse de Hotărârea nr. 7/2021 unele documente, ca de exemplu copia certificatului de căsătorie, se depun traduse şi legalizate în limba română. Însă, prin excepţie, Comisia pentru standarde profesionale poate decide traducerea în limba română numai a unor documente sau numai a unor părţi din acestea.