Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Bugetul Senatului României pe anul 2021!

Bugetul Senatului României pe anul 2021, finanţat din resurse de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 250.797 mii lei credite de angajament şi 250.797 mii lei credite bugetare.

Hotărârea nr. 1/2021 a stabilit bugetul Senatului României pe anul 2021.

Iar bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Senatul României cuprinde la venituri suma de 570 mii lei, iar la cheltuieli suma de 570 mii lei.