Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat Regulamentul – cadru al serviciului public inteligent alternativ

Ordinul nr. 31/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 83/2021, prevede aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.

Prezentul regulament – cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi funcţionarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, definind condiţiile – cadru şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi relaţiile dintre operatorii şi utilizatorii acestui serviciu.

Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se înfiinţează, se organizează şi se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi are ca obiect canalizarea şi epurarea apelor uzate urbane din aglomerările umane pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate pentru finanţarea investiţiilor de racordare la sistemele publice de canalizare a apelor uzate.