Categories
Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Cerinţele pentru autorizarea temporară a centrelor de vaccinare!

Centrele de vaccinare împotriva COVID – 19 sunt înfiinţate prin decizie a directorului executiv al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Potrivit Ordinului nr. 10/2021 cerinţele pentru autorizarea temporară a centrelor de vaccinare sunt:
a) declaraţia pe propria răspundere a conducătorului unităţii şi a medicului coordonator privind respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme;
b) pentru schimbarea destinaţiei spaţiului în care vor funcţiona centrele de vaccinare sunt necesare: acordul deţinătorului/administratorului acestuia, pe baza căruia se emite hotărârea comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.