Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va stabili modalitatea de realizare a inspecţiilor oficiale

Au fost completate Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor.

Conform Ordinului nr. 8/2021, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va stabili modalitatea de realizare a inspecţiilor oficiale a exploataţiilor nonprofesionale, atât a celor înregistrate, cât şi a celor neînregistrate în registrul naţional al exploataţiilor, în baza analizei rezultatelor obţinute la inspecţiile din anul 2020.

Până la finalizarea acestei analize, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor decide ca inspecţiile în fiecare exploataţie nonprofesională cu scopul de a identifica animalele cu semne clinice de boli transmisibile ale bovinelor, porcinelor, ovinelor şi caprinelor să se desfăşoare cu respectarea procedurii aprobate de preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în perioada 1 februarie – 31 mai.