Categories
Internaţional Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede Ratificarea Deciziei privind sistemul de resurse proprii ale UE

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom.

Principalele modificări ale sistemului resurselor proprii introduse prin Decizia Consiliului 2020/2053 din 14 decembrie 2020, față de prevederile actualei Decizii a resurselor proprii (2014/335/UE, Euratom) sunt:

  • Introducerea unui instrument de relansare economică al Uniunii Europene – prevederi excepţionale şi temporare cu scopul unic de a aborda consecinţele crizei provocate de COVID-19. Acesta presupune:
  • împuternicirea Comisiei de a împrumuta fonduri de pe pieţele de capital, în numele Uniunii, exclusiv în scopul finanţării măsurilor de abordare a consecinţelor crizei provocate de COVID-19;
  • împrumutarea de fonduri de pe pieţele de capital până la valoarea de 750.000 de milioane EUR, în prețuri 2018, din care:
  • 360.000 de milioane EUR pot fi utilizate pentru oferirea de împrumuturi;
  • 390.000 de milioane EUR pot fi utilizate pentru cheltuieli (granturi).