Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări privind funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe.

Se propune abrogarea articolului 26 şi subsecvent abrogarea anexei nr. 7 privind monitorizarea lucrărilor publice avizate în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, întrucât întocmirea Centralizatorului nu mai întruneşte elementele de necesitate şi oportunitate, fapt ce se datorează suprapunerii legislative cu dispoziţiile articolului 6 alin. (1) lit. b) ale Hotărârii Guvernului nr. 225/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, care prevede evaluarea şi monitorizarea aceloraşi date şi caracteristici ale proiectelor investiţionale de către Ministerul Finanţelor,