Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Avem un nou model de Proces – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

Ordinul nr. 208/2020 prevede aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat “Proces – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, ale legitimaţiei de control, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestora.

Noul model al formularului tipizat “Proces – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” destinat utilizării în activitatea de control a agenţilor constatatori din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor este prevăzut în anexa ordinului.

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor prin Direcţia supraveghere şi control va duce la îndeplinire prevederile cu privire la tipărirea acestui formular.