Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Acte normative de care a luat act Guvernul în şedinţa de ieri!

În şedinţă de ieri, Guvernul a luat act de mai multe proiecte de hotărâri care au vizat:

PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, precum şi unele măsuri organizatorice privind procesul de vaccinare
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 23 septembrie 2020 şi la Paris la 16 octombrie 2020, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 297/ 2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021, precum şi pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor / programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere şi modernizare Baza Sportivă nr. 1” de la Universitatea Politehnica din Timişoara
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, actualizarea datelor de identificare, a valorii de inventar şi comasarea numerelor MFP 38533, 38535, 120944, 120945, 145446 la poziţia cu numărul MFP 38535, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară, precum şi înscrierea unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cercetări Biologice din Jibou, instituţie aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei părţi, în suprafaţă totală de 14.788 mp, dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile cu drumurile existente”, tronsonul 2
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea unor unități subordonate Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Afacerilor Externe – Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 9 lit. a) și k) din Hotărârea Guvernului nr.844/2018 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“.