Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele acte normative adoptate de Guvern!

Guvernul României a adoptat mai multe acte normative în ultima sa şedinţă:

I.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul dezvoltării proiectelor nuclearo-electrice de la CNE Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la Bucureşti, la 9 decembrie 2020.

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea hotărârii Guvernului nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

III. MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli vor fi prezentate în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2021-2023

2.    MEMORANDUM cu tema:  Elaborarea de către ministere sau alte autorități publice centrale a unui Memorandum până la data de 4 februarie 2021, referitor la măsurile de reducere a pierderilor şi/sau plăţilor restante înregistrate la data de 31.12.2020 de către operatorii economici definiţi prin Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013.