Categories
Protecţie socială Ştiri

Recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare

Noi norme reglementează modul de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat.

Personalul participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni are calitatea de “Veteran din teatrele de operaţii” care i se conferă prin ordin al ministrului apărării naţionale sau prin hotărâre a Guvernului.

Militarii invalizi, civilii invalizi, răniţii şi personalul participant care au dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază de tratament în ţară sau în străinătate, în cazul în care afecţiunile nu pot fi tratate în ţară.