Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Examenul de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică – informatică va avea o procedură specială!

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică – informatică şi matematică – informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.843/2009 a fost modificată de Ordinul nr. 3009/2021.

Astfel, subiectele pentru proba practică se elaborează la nivelul judeţului în cadrul consiliului consultativ al disciplinei şi sunt avizate de inspectorul de specialitate. Subiectele se transmit către unităţile de învăţământ de nivel liceal, până la începerea semestrului al II – lea, în vederea comunicării acestora candidaţilor.

Tema şi conţinutul fiecărui proiect vizând realizarea unei aplicaţii software se stabilesc la nivelul unităţii de învăţământ, în acord cu fiecare candidat şi cu profesorul de informatică de la clasă.

Ca o noutate, în cazul instituirii la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ a măsurii de suspendare a activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică în şcoală, comisia de examen judeţeană/a municipiului Bucureşti şi respectiv comisiile de examinare din unitatea/unităţile de învăţământ vor elabora o procedură specială de desfăşurare a probelor de examen în sistem on – line.