Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea Normelor metodologice privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante

A fost lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.

Conform proiectului unităţile de asistenţă medical-veterinară care utilizează substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope se supun controlului oficial, conform prevederilor legale în vigoare.

Comisia pentru distrugerea plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina umană sau în medicina veterinară, are următoarea componenţă:
a) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii sau un reprezentant desemnat de acesta din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru distrugerea plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina umană, sau, după caz, un reprezentant al direcţiei sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor județene, respectiv a municipiului București, pentru distrugerea plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară;
b) un reprezentant al societăţii comerciale care efectuează distrugerea;
c) un reprezentant al formaţiunii teritoriale de combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri.