Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Ştiri

Procedura privind transmiterea situaţiilor financiare centralizate

Situaţiile financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2020, întocmite de instituţiile publice, se transmit pe suport hârtie şi în format electronic la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate.

Aceste documente se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare.

Atenţie! Conform Ordinului nr. 28/2021 răspunderea privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate la Ministerul Finanţelor sau la unităţile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice.