Categories
Activităţi industriale Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Măsuri pentru a încuraja reutilizarea deşeurilor

Conform Directivei 2008/98/CE statele membre au obligaţia de a lua măsuri pentru a încuraja reutilizarea, ca parte a programelor lor de prevenire a generării de deşeuri, şi pentru a monitoriza şi evalua punerea în aplicare a măsurilor adoptate privind reutilizarea prin măsurarea gradului de reutilizare pe baza unei metodologii comune, care urmează să fie stabilită de Comisie.

Metodologia comună şi formatul de raportare sunt elemente strâns legate şi trebuie aplicate împreună. Prin urmare, în scopul simplificării şi al facilitării aplicării, este oportun ca ambele măsuri să fie adoptate în cadrul unui singur act legislativ, în acest sens fiind adoptată Decizia nr. 19/2020.

Monitorizarea calitativă include identificarea şi descrierea măsurilor privind reutilizarea, precum şi evaluarea impactului acestora sau a efectelor preconizate, pe baza datelor disponibile.

Monitorizarea cantitativă se efectuează prin măsurarea gradului de reutilizare generat de operatorii care se ocupă de reutilizare sau de gospodării, folosind metode sau o combinaţie de metode sau orice altă metodă echivalentă ca relevanţă.