Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost reglementat Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie

Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie, care acordă asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat în echipă, cu statut civil, din cadrul instituţiilor şi structurilor care compun Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, cu excepţia compartimentelor de primire a urgenţelor a fost reglementat de Legea nr. 5/2021.

Menţionăm că personalul aflat în contract cu serviciile publice judeţene şi locale Salvamont şi cu serviciile publice judeţene Salvaspeo, atestat ca salvator montan, respectiv ca salvator din mediul subteran şi/sau subacvatic speologic, este asimilat personalului profesionist operativ prevăzut de lege.

Personalul profesionist operativ de intervenţie este personal civil, poartă uniformă specifică şi exercită atribuţiile specifice stabilite potrivit legii pentru aceste unităţi strategice, parte a sistemului naţional de asistenţă publică integrată de urgenţă.

Încadrarea personalului profesionist operativ se face cu respectarea legislaţiei privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale ale personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Iar evoluţia în carieră a personalului profesionist operativ se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind promovarea personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.