Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Măsuri privind asigurarea cadrului legal flexibil în vederea încheierii situației școlare la finalul semestrului I

Ministrul Educaţiei a organizat o videoconferinţă cu inspectorii şcolari generali, tema principală fiind identificarea numărului de elevi aflaţi în situaţie de risc cu privire la neîncheierea situaţiei şcolare pentru semestrul I, precum şi măsurile ce se impun în această situaţie.

Măsurile necesare identificate până în acest moment sunt:

1. Desfăşurarea de activităţi remediale pe parcursul semestrului al II-lea, cu identificarea surselor de finanţare pentru plata cadrelor didactice.

2. Prelungirea perioadei de încheiere a situaţiilor şcolare neîncheiate în semestrul I, de la patru până la opt săptămâni de la revenirea la cursuri în semestrul al II-lea.

3. Posibilitatea încheierii mediilor cu minimum două note, indiferent de numărul orelor alocate săptămânal fiecărei discipline.