Categories
Economie Ştiri

Mai multe sume plătite în plus sau necuvenit pot fi restituite la cerere!

Se restituie la cerere sumele plătite în plus sau necuvenit la bugetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare, sume care sunt administrate de către A.N.R.S.C. şi sunt provenite din:

a) tarifele percepute pentru acordarea licenţelor/autorizaţiilor/ atestatelor;
b) tarifele percepute pentru menţinerea/monitorizarea licenţelor/autorizaţiilor/atestatelor;
c) tarifele pentru prestări de servicii acordate la cerere;
d) orice alte sume încasate în condiţiile legii, precum şi contribuţiile datorate la bugetul A.N.R.S.C. de către:
– furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice, din veniturile proprii înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităţilor aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.;
– operatorii economici care prestează activităţi specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi care nu exploatează sisteme publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării/ prestării serviciilor.

Ordinul nr. 556/2020 prevede aprobarea Procedurii privind restituirea unor sume reprezentând venituri ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare.