Categories
Fiscalitate Ştiri

Cotizaţii majorate pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2021!

Toţi membrii Camerei Consultanţilor Fiscali au obligaţia de plată a cotizaţiilor fixe.

Pentru anul 2021 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:
– 410 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;
– 170 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;
– 250 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;
– 350 lei – pentru persoanele juridice.

Cotizaţiile fixe sunt anuale şi se datorează integral, fără fracţionare în funcţie de momentul din an în care s-a dobândit sau s-a pierdut calitatea de membru.