Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Personalul medical beneficiază de un singur stimulent de risc !

Beneficiază de stimulent de risc personalul medical, medico – sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID – 19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID – 19 în urma activităţii desfăşurate.

Conform Ordinului nr. 1192/2020 stimulentul de risc este în cuantum de 2.500 lei brut.

Atenţie! Categoriile de personal menţionate mai sus beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata stării de urgenţă, chiar dacă acestea îşi desfăşoară activitatea în una sau mai multe unităţi angajatoare.

Conducătorul unităţii angajatoare este responsabil pentru stabilirea personalului care a activat în timpul stării de urgenţă şi care a avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID – 19 ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID – 19 în urma activităţii desfăşurate