Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Standardele de autorizare provizorie în învăţământul preuniversitar

Standardele de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar au fost aprobate prin Hotărârea nr. 994/2020.

Acreditarea presupune, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, parcurgerea a două etape succesive: autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea

Standardul pentru autorizarea de funcţionare provizorie reprezintă cerinţele minime obligatorii de înfiinţare a unei noi unităţi de învăţământ sau a unui nou nivel, specializări, calificări, program de studiu într-o unitate de învăţământ deja înfiinţată, la iniţiativa unei persoane juridice publice sau private. Acestea constau în existenţa tuturor autorizaţiilor necesare privind spaţiile destinate proceselor educaţionale (autorizaţii de mediu, sănătate, incendiu, autorizaţie de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă etc.) şi în existenţa dotărilor şi serviciilor obligatorii pentru furnizarea serviciilor de educaţie, anterior începerii procedurilor de evaluare externă. Autorizarea de funcţionare provizorie se acordă în condiţiile în care toate cerinţele standardelor de autorizare sunt îndeplinite.