Categories
Administraţie publică locală Ştiri

Au fost alocate sume pentru efectuarea recensământului general agricol runda 2020

În Monitorul Oficial nr. 1224/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 1056/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului general agricol din România runda 2020, precum şi a măsurilor privind implementarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020.

Suma totală de 69.785 mii lei acordată Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada 2020 – 2022, include şi finanţarea acordată României de Uniunea Europeană sub formă de grant în cuantum maxim de 18.840 mii lei, potrivit prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) 2018/1.091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.166/2008 şi (UE) nr. 1.337/2011.

În vederea finanţării cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi efectuarea RGA runda 2020 se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, pentru anul 2020, cu suma de 27.476 mii lei la capitolul 61.01. “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 “Active nefinanciare” din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.