Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

Statul acordă ajutor pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei şi distribuţiei de energie termică

În Monitorul Oficial nr. 1203/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 1037/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei şi distribuţiei de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală.

Se instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în producerea şi distribuţia energiei termice, pe bază de biomasă, biogaz, energie geotermală, în scopul asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Prezenta schemă de ajutor de stat se adresează unităţilor administrativ – teritoriale/subdiviziunilor administrativ – teritoriale/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din regiunile mai puţin dezvoltate ale României în vederea asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei.

Potenţialii beneficiari sunt:
a) unităţile administrativ – teritoriale/subdiviziunile administrativ – teritoriale, care propun investiţii în producerea şi distribuţia energiei termice, din surse regenerabile, în vederea asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
b) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, care propun investiţii în producerea şi distribuţia energiei termice, din surse regenerabile, în vederea asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.