Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Camerei Auditorilor Financiari din România i-a fost delegată atribuţia privind organizarea examenului de competenţă profesională

Camera Auditorilor Financiari din România are atribuţia privind organizarea examenului de competenţă profesională.

Ordinul nr. 425/2020 prevede delegarea atribuţiei privind organizarea examenului de competenţă profesională.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, 03. 12.2020, se deleagă Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) atribuţia prevăzută la art. 52 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea examenului de competenţă profesională.