Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

România nu a transmis strategia naţională de renovare în domeniul energiei

Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Croaţiei, Greciei, Ungariei, Italiei, Lituaniei, Maltei, Poloniei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei, României şi Regatului Unit deoarece nu au transmis strategiile lor naţionale de renovare pe termen lung.

În temeiul Directivei privind performanţa energetică a clădirilor (Directiva 2010/31/UE), statele membre aveau obligaţia de a transmite Comisiei strategiile lor naţionale de renovare pe termen lung până la 10 martie 2020.

Aceste strategii de renovare pe termen lung reprezintă un element esenţial al directivei, stabilind calea, măsurile de politică şi finanţarea mobilizării necesare pentru decarbonizarea până în 2050 a parcului imobiliar existent.

Acest obiectiv este important, deoarece sectorul construcţiilor din UE este cel mai mare consumator de energie din Europa şi este responsabil pentru 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră generate în UE.