Categories
Agricultură şi silvicultură Domeniul energetic Economie Ştiri

Redevenţa minieră pentru ape minerale naturale stabilită la echivalentul în lei a 4 euro/1.000 litri!

În Monitorul Oficial nr. 1166/2020 a fost publicată Legea nr. 275/2020 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003.

Apa de zăcământ a fost redefinită ca fiind apă care izvorăşte în cuprinsul unor obiective miniere pentru care este aprobată închiderea prin hotărâre a Guvernului, care nu provine din activităţi industriale şi care nu poate fi înmagazinată sau reinjectată, fiind evacuată în cursurile de apă, după ce este epurată în staţiile de tratare a apelor în scopul obţinerii unor limite admise pentru receptorii naturali de suprafaţă în care vor fi deversaţi.

Redevenţa minieră pentru ape minerale naturale se stabileşte la sursă, în echivalentul în lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Băncii Naţionale a României de la data plăţii.

Iar până la data de 1 iulie 2021, Guvernul va modifica structura de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în vederea schimbării statutului acesteia din agenţie în autoritate naţională de reglementare în domeniul resurselor minerale şi petrolului.