Categories
Medici/personal medical Sănătate

Câte contracte încheiatee cu casa de asigurări de sănătate pot avea medicii specialişti?

Conform Hotărârii nr. 1007/2020 fiecare medic de specialitate din specialităţile paraclinice care acordă servicii medicale de specialitate într-o unitate sanitară din ambulatoriul de specialitate dintre cele prevăzute la art. 71 alin. (2) îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

Excepţie fac medicii de specialitate cu integrare clinică într-un spital aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, care pot desfăşura activitate în afara programului de lucru din spital, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, într-un cabinet organizat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât întreaga activitate desfăşurată în relaţie cu casa de asigurări de sănătate să respecte legislaţia muncii.

În sensul prezentului contract – cadru, prin medicii de specialitate cu integrare clinică într-un spital se înţelege personalul didactic din învăţâmantul superior medical care are integrare clinica in secţiile clinice/ambulatoriul de specialitate al unităţii sanitare cu paturi.