Categories
Fiscalitate Ştiri

Cotizaţii majorate pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2021!

Toţi membrii Camerei Consultanţilor Fiscali au obligaţia de plată a cotizaţiilor fixe.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul a decis prelungirea altor măsuri active până la 30 iunie 2021

După decizia de a prelungi şomajul tehnic şi timpul flexibil de muncă, Guvernul a decis, conform unui comunicat, prelungirea altor măsuri active, până la 30 iunie 2021:

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

Ajutor de stat pentru Finanţarea activităţilor de cercetare – dezvoltare şi inovare

Ordinul nr. 6360/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat “Finanţarea activităţilor de cercetare – dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele acte normative adoptate de Guvern!

Guvernul a adoptat mai multe acte normative:

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel

Categories
Ştiri Transporturi

Instrucţiuni pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2021

Au fost aprobate Instrucţiunile pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2021.

Ordinul nr. 2059/2020 prevede aprobarea Instrucţiunilor pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

OUG nr. 212/2020 prevede măsuri la nivelul administraţiei publice centrale.

Se înfiinţează Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului prin reorganizarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Categories
Ştiri Transporturi

Aeroporturile regionale din România beneficiază de ajutor din partea statutului!

Valoarea totală estimată a ajutorului de stat pentru perioada 2019 – 2023 potrivit schemei de ajutor este de 202.016 mii lei, din care, pentru perioada 2021 – 2023, valoarea ajutorului de stat este de 139.037 mii lei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Piaţa muncii Ştiri

25.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2021

Guvernul a aprobat proiectul de Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2021.

Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Competenţa materială având ca obiect plata de despăgubiri formulate de terţele persoane păgubite prin producerea accidentelor de circulaţie?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să soluţioneze un recurs în interesul legii.

În Monitorul Oficial nr. 1309/2020 a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 13/2020.

Obiectul sesizării

Cui revine competenţa materială procesuală în litigiile având ca obiect plata de despăgubiri materiale şi morale formulate de terţele persoane păgubite prin producerea accidentelor de circulaţie, în care calitatea procesuală pasivă o are asigurătorul RCA, iar persoana vinovată are calitate de intervenient forţat sau de pârât alături de asigurătorul RCA, precum şi în litigiile privind acţiunile în regres formulate de asigurător împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului?

Practica judiciară

Într-o primă orientare, s-a apreciat că în acţiunile cu obiectul menţionat competenţa materială procesuală în soluţionarea apelului îi revine secţiei specializate în materia litigiilor cu profesionişti.

În cea de-a doua opinie, s-a apreciat că secţia civilă este cea competentă, iar nu secţia specializată în materia litigiilor cu profesionişti, întrucât, independent de cadrul procesual al acţiunii (fie acţiunea persoanei păgubite împotriva asigurătorului, cu sau fără participarea persoanei vinovate, fie acţiunea în regres a asigurătorului împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului), cauza juridică a raporturilor de drept material deduse judecăţii este răspunderea civilă delictuală a persoanei indicate drept responsabilă de producerea accidentului. Faptul că plata sumelor de bani constând în despăgubiri revine asigurătorului în temeiul contractului de asigurare este doar un element subsecvent, grefat în mod obligatoriu pe angajarea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie a persoanei vinovate de producerea accidentului.

Potrivit noutăţilor legislative ÎCCJ a stabilit că în litigiile având ca obiect plata de despăgubiri materiale şi morale formulate de terţele persoane păgubite prin producerea accidentelor de circulaţie, în care calitatea procesuală pasivă o are asigurătorul RCA, iar persoana vinovată are calitatea de intervenient forţat sau de pârât alături de asigurătorul RCA, cât şi în litigiile privind acţiunile în regres formulate de asigurător împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului, competenţa materială procesuală revine secţiilor specializate.

Categories
Economie Ştiri

Mai multe programe de finanţare vor continua şi anul următor!

Măsurile reglementate de Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.795/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru consolidarea poziţiei pe piaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia naţională de competitivitate şi planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020 se aplicată până la 31 decembrie 2021, în limita bugetului alocat.