Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Tablete pentru elevi. Legea de aprobare a fost adoptată!

A fost aprobată achiziţionarea de către beneficiarii, în condiţiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei – IT mobile, respectiv tablete/laptopuri pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on – line, în limita a 150.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuţia Uniunii Europene – UE este de 131.250.000 euro, iar contribuţia naţională este de 18.750.000 euro.

Legea nr. 269/2020 prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS – CoV – 2.

Finanţarea achiziţiei echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice se acordă prin granturi din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 250 euro/tabletă, echivalentul în lei la data efectuării achiziţiilor.