Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

În conformitate cu recitalul 44 al Directivei (UE) 2019/771, statele membre ar trebui să poată prevedea suspendarea sau întreruperea perioadei de răspundere contractuală în cazul reparării, al înlocuirii ori al negocierilor dintre vânzător şi consumator în vederea unui acord amiabil. Prezentul proiect de lege prevede prelungirea acestei perioade în cazul ȋn care neconformitatea este remediată prin reparaţie cu timpul de nefuncţionare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

În cazul ȋn care neconformitatea este remediată prin ȋnlocuire, pentru bunurile care ȋnlocuiesc bunurile neconforme perioada de răspundere contractuală ȋncepe să curgă de la data ȋnlocuirii.