Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Normele privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională

În Monitorul Oficial nr. 1126/2020 a fost publicat Ordinul nr. 391/2020 pentru modificarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 135/2018.

Prezentele norme stabilesc modul de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională în conformitate cu prevederile art. 7 – 11, 51, 52 şi ale art. 75 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.

În vederea înscrierii şi susţinerii examenului de competenţă, persoanele fizice trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerinţe educaţionale:
a) sunt licenţiate ale unei instituţii de învăţământ superior sau au un nivel echivalent;
b) au urmat un curs de instruire teoretică organizat sau recunoscut de ASPAAS;
c) au efectuat un stagiu de pregătire practică, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 162/2017 şi ale normelor ASPAAS emise în aplicarea acesteia.