Categories
Medici/personal medical Ştiri

Pentru acoperirea deficitului de personal medical din sistemul sanitar se poate angaja personal fără concurs

Pentru acoperirea deficitului de personal medical din sistemul sanitar, precum şi de profesionişti ai situaţiilor de urgenţă, Direcţia medicală, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate acestora pot angaja personal fără concurs.

Potrivit Ordinului nr. 165/2020 angajarea de personal fără concurs se aprobă de către ministrul afacerilor interne, la propunerea directorului Direcţiei medicale ori, după caz, a inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Comisiile desemnate în vederea fundamentării deciziei privind încadrarea postului se stabilesc de către şefii unităţilor Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de ordonator de credite.