Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind completarea Legii referitoare la constituirea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

Ministerul Muncii şi Protecției Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Prezentul proiect de act normativ vizează modificarea prevederilor Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
•Eliminarea din textul art.2 din lege a tezei referitoare la dispunerea măsurii ridicării totale sau parţiale a dreptului de administrare în contextul asigurării din Fondul de garantare a plăţii creanţelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă şi din contractele colective de muncă încheiate de salariaţi cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii insolvenţei.
•Eliminarea condiţiei prevăzută la alin. (3) de la art. 19 din lege, referitoare la însoţirea cererilor privind stabilirea cuantumului creanţelor salariale cuvenite salariaţilor şi efectuarea plăţii acestora, prevăzute la alin. (1) şi la alin. (2) de la art. 19 din lege, de documente care să ateste că împotriva angajatorului a fost dispusă măsura ridicării totale sau parţiale a dreptului de administrare.