Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Normele metodologice privind organizarea Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele – verbale au fost adoptate

Au fost adoptate Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele – verbale, SICPV, privind consemnarea rezultatelor votării, precum şi unele măsuri privind funcţionarea aplicaţiei informatice de repartizare şi atribuire a mandatelor, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor.

Conform Hotărârii nr. 25/2020 SICPV asigură totalizarea automată a datelor din procesele – verbale privind consemnarea rezultatelor votării, verificate, validate şi certificate de oficiile electorale şi birourile electorale conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.

SICPV este dezvoltat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării, conform cerinţelor operaţionale propuse de Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente.