Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modalitatea de raportare a datoriei publice

Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice au fost completate de Ordinul nr. 2981/2020.

În scopul elaborării Contului general anual al datoriei publice şi a Raportului anual privind datoria publică guvernamentală, se va prezenta serviciul datoriei publice guvernamentale, cuprinzând totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice guvernamentale provenind din finanţările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, pentru anul pentru care se face raportarea, fără a include rambursările din împrumuturile temporare din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului, precum şi rambursările aferente instrumentelor de cash management. Separat se va prezenta serviciul aferent rambursărilor din împrumuturile temporare din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului şi al instrumentelor de cash management (atrageri de depozite, operaţiuni repo şi altele asemenea), contractate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.

Serviciul datoriei publice guvernamentale, cuprinzând totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice guvernamentale provenind din finanţările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, exprimat în valutele de contract ale împrumuturilor, se prezintă prin transformarea în lei a valutelor, utilizând cursurile valutare medii anuale comunicate de Banca Naţională a României la sfârşitul anului pentru care se face raportarea.