Categories
Economie Ştiri

Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

A fost aprobată Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile.

Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue se realizează pe baza Sistemului de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile.

Sistemul permite flexibilizarea şi transparenţa rutelor de formare în contexte variate: formale, nonformale şi informale şi reglementează cadrul general, instituţional, conceptual şi procedural prin care se realizează acumularea, recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile.

Ordinul nr. 5967/2020 prevede că personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a participa la diferite forme de organizare a formării continue, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani şcolari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.