Categories
Economie Ştiri

Legea contabilităţii a suferit unele modificări!

În Monitorul Oficial nr. 1041/2020 a fost publicată Legea nr. 238/2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991.

Se prevede că Ministerul Finanţelor Publice poate stabili întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârşitul exerciţiului financiar precedent