Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Calculul impozitului în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice!

Legea nr. 241/2020 a modificat alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Se prevede că în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea:
a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial,
b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin declaraţie pe propria răspundere, şi cu condiţia ca cheltuielile cu utilităţile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică.