Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Proiect privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în dezbatere publică proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie.

Prin prezentul act normativse suplimentează numărul de posturi al CNPEE cu un număr de 7, CNPEE va avea astfel un total de150 de posturi, cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi cu încadrarea în numărul de posturi alocate Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Posturile sunt prevăzute pentru personal contractual.