Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobată Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic

A fost aprobată Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022.

Ordinul nr. 5991/2020 prevede aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Pentru acoperirea deficitului de personal medical din sistemul sanitar se poate angaja personal fără concurs

Pentru acoperirea deficitului de personal medical din sistemul sanitar, precum şi de profesionişti ai situaţiilor de urgenţă, Direcţia medicală, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate acestora pot angaja personal fără concurs.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Ultimele modificări ale Codului fiscal!

În Monitorul Oficial nr. 1112/2020 a fost publicată Legea nr. 262/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Legea cooperaţiei agricole a suferit modificări!

În Monitorul Oficial nr. 1113/2020 a fost publicată Legea nr. 265/2020 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004.

Gospodăria ţărănească poate deveni membru cooperator asociat în cooperative agricole. Definirea şi modul de autorizare a gospodăriei ţărăneşti se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia a lansat achiziţionarea a 200 de roboţi pentru dezinfectare care vor fi livraţi spitalelor din întreaga Europă

În cadrul eforturilor sale continue de a combate răspândirea coronavirusului și de a pune echipamentele necesare la dispoziţia statelor membre, Comisia a lansat achiziţionarea a 200 de roboţi pentru dezinfectare care vor fi livraţi spitalelor din întreaga Europă.

Categories
Ştiri Transporturi

Vehiculele rutiere lente îmnatriculate într-un stat membru UE nu necesită înmatricularea la RAR

Vehiculele rutiere pot fi comercializate, înmatriculate sau înregistrate în România numai după omologarea şi certificarea autenticităţii acestora, după caz, de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Categories
Pensii Ştiri

Avem norme care stabilesc ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii ocupaţionale

Norma nr. 41/2020 prevede ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii ocupaţionale.

Normă reglementează modul de calcul şi de publicare a următorilor indicatori:
a) rata de rentabilitate a unui fond de pensii ocupaţionale;
b) rata medie ponderată de rentabilitate a fondurilor de pensii ocupaţionale;
c) rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii ocupaţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost înfiinţat Comitetul naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS – CoV – 2

A fost înfiinţat Comitetul naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS – CoV – 2.

Decizia nr. 385/2020 prevede înfiinţarea Comitetului naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS – CoV – 2.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

CEDO. Cauza Vereş împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată să se pronunţe în Cauza Vereş împotriva României, Hotărâre care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1121/2020.

Reclamantul susţine că a fost supus la rele tratamente din partea poliţiei şi că nu a beneficiat ulterior de o anchetă efectivă în această privinţă fiind încălcat art. 3 CEDO.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Pacienţii asiguraţi au dreptul la investigaţii gratuite de screening!

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 a fost completată de Legea nr. 257/2020.

Potrivit noilor prevederi prin screening se înţelege examinarea iniţială de prezumţie sau stabilirea existenţei reale a bolilor sau a altor caracteristici biologice ori comportamentale într-o populaţie, care constă în aplicarea unui ansamblu de procedee şi tehnici de investigaţie în scopul descoperirii precoce şi evidenţierii lor într-un stadiu incipient.