Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind registrul comerţului

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind registrul comerţului.

Principalele obiective pe care prezenta lege le urmăreşte precum şi cele mai importante soluţii de reglementare pe care aceasta le propune sunt următoarele:
1. Accesibilitatea online a tuturor formalităţilor pentru constituirea unei societăţi şi înregistrarea unei sucursale prin utilizarea mijloacelor de identificare electronică şi a mijloacelor electronice de comunicare.
2. Simplificarea procedurii de înregistrare în registrul comerţului pentru a permite depunerea de documente în format electronic, verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege realizând-se prin comunicarea între autorităţi şi utilizarea informaţiilor/documentelor aflate deja la dispoziţia acestora.