Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Proiectul Ministerului Justiției privind instituirea Parchetului European (EPPO) în România va fi trimis pentru dezbatere în Parlament

Guvernul României a aprobat în şedinţa din data de 22 octombrie 2020, proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO).

Proiectul completează cadrul normativ necesar pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017. Avem deja un act normativ în vigoare (OUG nr. 8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO),  prin care au fost reglementate procedurile interne de desemnare a candidaţilor pentru funcţiile de procuror european şi procuror european delegat).

Actul normativ reglementează aspectele tehnice necesare funcţionării efective a Parchetului European în România şi instituie măsuri de armonizare a dispoziţiilor normelor interne cu cele ale Regulamentului EPPO, cum ar fi cele în materie procesual penală ori cele de cooperare internaţională în materie penală.