Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul Senatului a fost republicat!

În Monitorul Oficial nr. 990/2020 a fost repuplicată Hotărârea nr. 28/2005.

Senatul este ales pentru un mandat de 4 ani care se prelungeşte, de drept, numai în condiţiile excepţionale prevăzute de Constituţie.

Senatul se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Constituţiei, ale Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.