Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Proiecte de acte normative incluse pe agenda Guvernului!

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind acceptarea amendamentului convenit prin Rezoluția A/RES/521 (XVII) Adoptată de Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Turismului, adoptat la cea de-a XVII-a sesiune a sa, la Cartagena de Indias, 23-29 noiembrie 2007, la Statutul Organizaţiei Mondiale a Turismului, adoptat de Adunarea Generală extraordinară a Uniunii Internaţionale a Organismelor Oficiale de Turism, la Mexico City, 17-28 septembrie 1970
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate
3. PROIECT DE LEGE privind înfiinţarea Institutului Teologic Creştin după Evanghelie ”Timotheus” din Bucureşti
4. PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO).