Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind recunoaşterea Asociaţiei Revista Convorbiri Literare ca fiind de utilitate publică

Ministerul Culturii a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Revista Convorbiri Literare ca fiind de utilitate publică.

Potrivit reglementărilor în domeniu, acest demers legislativ presupune acordarea statutului de utilitate publică pentru Asociaţia Revista Convorbiri Literare. În urma examinării documentaţiei s-a constatat îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 38 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în acest sens fiind elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind recunoaşterea Asociației Revista Convorbiri Literare ca fiind de utilitate publică.