Categories
Drept civil Ştiri

Procedura de angajare a răspunderii solidare

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile articolului nr. 25 şi a articolului nr. 26 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea stabilirii persoanelor fizice și/sau juridice, după caz, care se încadrează în prevederile art. 25 din Codul de procedură fiscală, organele fiscale locale competente în executarea silită a debitorului desfășoară activități ce constau în identificarea, evaluarea și gestionarea tuturor documentelor relevante ce vor sta la baza demarării procedurii de angajare a răspunderii solidare, toate acestea sunt reglementate prin prezenta procedură.

Desfăşurarea acestor activităţi se realizează prin următoarele operaţiuni:

a) stabilirea surselor de date şi informaţii;

b) consultarea evidenţelor deţinute de către organul fiscal local pentru a evidenţia acţiunile patrimoniale ale debitorului ce au avut loc într-o anumită perioadă de timp;

c) solicitarea de date şi informaţii de la persoane fizice sau juridice ori alte entităţi, considerate utile de către organul fiscal local;

d) analizarea datelor şi informaţiilor deţinute de către organul fiscal local;

e) individualizarea persoanelor fizice şi/sau juridice, după caz, precum şi stabilirea sumelor care vor face obiectul demarării procedurii de atragere a răspunderii solidare;

  f) alte operaţiuni considerate necesare pentru clarificarea situaţiei fiscale a debitorului.