Categories
Ştiri Transporturi Turism

A fost aprobată Strategia de dezvoltare a infrastructurii turistice

A fost aprobată Strategia de dezvoltare a infrastructurii turistice a Ministerului Tineretului şi Sportului pentru perioada 2020 – 2025, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Hotărârea nr. 872/2020.

Finanţarea necesară îndeplinirii măsurilor prevăzute în Strategia de dezvoltare a infrastructurii turistice a Ministerului Tineretului şi Sportului pentru perioada 2020 – 2025 se realizează de către fiecare instituţie sau autoritate publică responsabilă pentru implementare, prin absorbţia fondurilor europene nerambursabile şi asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinanţarea publică a proiectelor finanţate din această sursă, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul de stat.