Categories
Magistraţi Ştiri

Salarizarea şi alte drepturi acordate magistraţilor. Modificări

Consiliul Superior al Magistraturii a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Plenului CSM referitor la modificarea Normelor interne privind utilizarea fondului constituit potrivit art. 29 alin. 1 din O.U.G. nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobate prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 890/2016.

Sumele acordate personalului, soţului şi rudelor până la gradul II inclusiv pentru situaţii de excepţie care necesită tratament de lungă durată sau intervenţii chirurgicale în ţară sau în străinătate, se acordă în limita plafonului maxim de 5000 lei.